10 nov. 2015 – De volgende stap

De betrokkenheid om Krommenie op de kaart te zetten als aantrekkelijk dorp om te winkelen en te ondernemen groeit als het riet langs de Nauernasche Vaart. De groep, die met dit doel in het leven is geroepen door Ondernemend Krommenie, is nu een heuse denktank met een twintigtal ondernemende Krommenieërs. Al die denkkracht is goed voor het eindresultaat en straks voor het draagvlak voor de uitvoering van de plannen.

Stroom aan ideeën
De groep is nu drie keer bij elkaar geweest en dat heeft een stroom aan informatie, ideeën, ervaringen, zorgen en frustraties opgeleverd. Met al die input wordt nu de stap gezet naar een voorstel voor een missie en een visie op Krommenie als aantrekkelijk dorp en boodschappencentrum en recreatief winkelgebied voor noord Zaanstad. Want die functie heeft Zaanstad toebedeeld aan Krommenie in de nota ‘Detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2015’. Die positie schept de verplichting om concreet te maken met welke ambitie winkeliers en ondernemers de komende jaren die functie vorm en inhoud gaan geven en welke randvoorwaarden bij die ontwikkeling een rol spelen. Dat ligt straks vast in een missie, visie en een actieplan.

Boegbeeld en voorman
Tegelijk met het formuleren van de missie en de visie bekijkt de groep wat de beste organisatievorm is om alle partijen, die belang hebben bij een aantrekkelijk Krommenie, actief bij de uitwerking en de uitvoering te betrekken. Uitgaande van al het goede dat nu al wordt georganiseerd om meer bekendheid te geven aan Krommenie. Waarbij ook gedacht wordt aan en gezocht naar (bij voorkeur) een Krommenieër die zich geroepen voelt om als boegbeeld en voorman Krommenie neer te zetten als een … ja, dat is nog even een verrassing.
Ideeën, suggesties en tips voor mogelijke kandidaten als kartrekker zijn natuurlijk welkom.